Produk > TAS KERTAS EKSKLUSIF > Detail produk Tas Pond 6 TPG1

Nama : Tas Pond 6 TPG1
Ukuran : 32 x 10 x 43 cm
Bahan : kraft 275 gsm
Berat : 138 gram
Harga : Rp. 3.500,00
Keterangan :

size 32 x 10 x 43 cm Material kraft 275 gsmOrder produk ini!

Produk Lainnya

TB 5 Eks3 dan Eks4
28 x 10 x 36 cm
Rp. 1.900,00
Tas Choice Label
34 x 9 x 32 cm
Rp. 0,00
Firdaus Sasirangan
34x9x32 cm
Rp. 0,00
btk-76
69,5 x 49,5 cm
Rp. 1.500,00
Tas Pond 2 G1
17,5 x 10 x 23 cm
Rp. 1.350,00
Tas Snack
19 x 10 x 30 cm
Rp. 0,00