Produk > TAS KERTAS EKSKLUSIF > Detail produk Tas Pond 6 TPG1

Nama : Tas Pond 6 TPG1
Ukuran : 32 x 10 x 43 cm
Bahan : kraft 275 gsm
Berat : 10 kg / 100
Harga : Rp. 3.500,00
Keterangan :

size 32 x 10 x 43 cm Material kraft 275 gsmOrder produk ini!

Produk Lainnya

Aneka Kardus
B / C / D / E / F
Rp. 2.500,00
Ap4 Merak
30 x 8 x 27,5 cm
Rp. 3.000,00
Dzakirah
30 x7 x 23 cm
Rp. 0,00
Gift Box H
28 x 19 x 4,5 cm
Rp. 9.000,00
Melati Indah
34 x 9 x 32 cm
Rp. 0,00
TB 5 Eks3 dan Eks4
29 x 8 x 36 cm
Rp. 2.250,00